Fotogalerie

zobrazit vice

Aktualita

25
čvn

Úplata na školní rok 2024/025

Usnesením č. 165 ze dne 16.05.2024 Rada obce České Meziříčí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:

Pro školní rok 2024/2025 se stanovuje výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole pro období od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025 částka 450,- Kč za kalendářní měsíc.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 20. dne daného kalendářního měsíce na účet mateřské školy, číslo účtu 428523339/0800

© 2013 mscm.cz | webdesign Tomáš Rolejček | Administrace