Fotogalerie

zobrazit vice

O nás

 

Naše příspěvková organizace je právním subjektem od 1.1.2003. Jejím zřizovatelem je Obec České Meziříčí. Cílová kapacita je 98 dětí. Stravování zajišťuje školní jídelna s kapacitou 110 stravovaných osob  a je součástí MŠ.

 

Prezentace

Mateřská škola má čtyři třídy, prostředí rodinného typu, umístění ve středu obce. Předškolní vzdělávání probíhá ve třech třídách MŠ. Čtvrtá třída je umístěna v budově ZŠ, navštěvují ji děti nejstarší věkové skupiny. Součástí MŠ je velká školní zahrada s dopravním hřištěm, které je využíváno téměř celý rok. Vzdělávání naší MŠ probíhá v souladu s RVP PV. Máme vypracován vlastní Školní vzdělávací program, která nese název „Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět“ a je realizován prostřednictvím třídních programů. V naší MŠ se snažíme zajistit pocit bezpečí a jistoty a zároveň se přizpůsobovat životu s ostatními dětmi. Snažíme se vycházet z potřeb dítěte.

 

Základní vize

 

Cílem školy je rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy. Naučit děti základním schopnostem a vybavit je dovednostmi důležitými pro celý další život.

 

Rozdělení tříd:

1. třída  -   Červená – Petra Šmákalová Dis., Jana Černá

2. třída  -   Zelená – Dagmar Nosálová Dis., Zuzana Hýlová

3. třída -    Žlutá  - Stanislava Nováková, Pvlína Votrubová

4. třída - Modrá v ZŠ - Pavla Roubalová, Michaela Metelková a Vlasta Mrštilová

 

O čistotu  a pořádek se starají

E. Citová - školnice

R. Hronovská – uklizečka

L. Bezdíčková - uklizečka

 

O dobrá jídla a bezvadný chod kuchyně   

J. Zemánková – vedoucí ŠJ

Z. Kašparová - kuchařka

 

Poznáváme svět

- Zpíváme, tančíme, hrajeme na rytmické nástroje.

- Čteme, vypravujeme, recitujeme, hrajeme divadlo.

- Kreslíme, modelujeme, malujeme.

- Cvičíme, sportujeme na zahradě.

- Tvoříme a stavíme ze stavebnic.

 

Potřeby dětí do MŠ

- pasta, kartáček, kelímek, papírové kapesníky, toaletní papír

- dětský plastový hrneček na pitný režim

- pyžamo s poutkem

- oblečení do třídy, lehké praktické - zástěrka, sukýnka, hrací kalhoty, legíny

- oblečení na pobyt venku - počítejte s znečištěním

- přezůvky (ne pantofle)

- plyšová hračka nebo polštářek

- ve školce máme dostatek hraček není nutné je nosit z domova

- náhradní oblečení pro případ nehody

Všechny věci dětem prosím podepište!

 

Co vaše děti nejvíc potřebují před nástupem do školky?

Především Vaši podporu, pozivní ladění na vstup dítěte do školky - noví kamarádi, paní učitelky, společné prožitky při hře, poznávání a objevování nového, pohádky, básničky, písničky, pobyt na zahradě, vycházky, hračky, divadla a  výlety.

Připravenost dětí na MŠ

- znát své jméno

- aktivita při sebeobsluze

- umět se najíst

- při jídle sedět u stolu

- pít ze skleničky

- používat záchod

- udržovat pořádek

- umět si vyčistit nos

- zvládat chůzi po schodech

- respektovat pokyn dospělého

- umět říci co potřebuji

- dodržovat zásady slušnosti / pozdravit, požádat,

  poděkovat /

Některé dovednosti se děti budou učit postupně. Využijte doma klidné atmosféry a večte děti k samostatnosti - oblékat, obouvat....

   Rady pro rodiče   

- své dítě osobně předejte učitelce ve třídě

- zbytečně neprodlužujte loučení

- pokud dítěti něco slíbíte, snažte se svůj slib dodržet

- pokud se v jídelníčku objeví jídlo, které Vaše dítě nemá rádo, snažte se je motivovat   alespoň ochutnáním.

- sledujte informační nástěnky pro rodiče v šatnách i na dveřích.

- sledujte výrobky dětí na nástěnkách  a chvalte svoje děti.

- máte-li nějaké pochybnosti, požadavky, obraťte se s důvěrou na Vaši paní učitelku.

 

  Provoz MŠ 

- provozní doba MŠ je od 6.00 do 16.00 hodin

- vyzvedávání dětí po obědě /I. třída do 12.00 hodin, II. a III. třída do 12.30 hodin/

 

Úplata za předškolní vzdělávání 

- Viz. Dokumenty

 

Úplata za školní stravování

- stravné se platí v hotovosti nebo na účet MŠ okolo 20. v měsíci vždy měsíc dopředu u ved. stravování p. J. Zemánkové vždy od 12.00 do 14.00 hodin.

Viz. Dokumenty

 

Pitný režim

Děti mají na každé třídě po celý den k dispozici pití, které podle potřeby paní kuchařky doplňují. Děti se mohou  samostatně napít. K dispozici jsou čaje a voda. Každé dítě si přinese z domova svůj hrneček.

 

Režim dne

se přizpůsobuje podmínkám MŠ, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus. Je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování  a odpočimnku.

 

Spontánní hry

probíhají po příchodu dětí do 8.30 hodin, při pobytu venku a v odpoledních hodinách před odchodem domů.

 

Činnosti řízené pedagogem

probíhají denně po dopolední svačině podle potřeb věku, schopností dětí a vlastního zájmu se řízených činností zúčastnit

 

Pohybové aktivity

probíhají v průběhu celého dne - zdravotně zaměřené činnosti s náčiním, slovem nebo hudbou, pohybové hry, dopravní hřiště, řízené TV činnosti, cvičení na nářadí.

 

Pobyt venku

je organizován mezi 9.45 - 11.30 hodin dle věku, počasí a stavu ovzduší

 

Odpočinek

vychází z individuélních potřeb dětí, je alternativní. Děti odpočívajé mezi 12.00 - 14.00 hod. při čtené nebo reprodukované pohádce. Děti si mají možnost do postýlek vzít svého oblíbeného plyšáka, vždy mohou uspokojit své hygienické potřeby. Starší děti mají možnost postupně se účastnit klidných aktivit.

 

 

„.....kdyby nebyla mateřská škola, musely by si ji děti vymyslet samy.....“                                                                                                                            Profesor Z. Matějíček

 

Doufám, že se Vašim dětem v naší MŠ bude líbit

a vzájemná spolupráce nás bude těšit.

Naší snahou je, aby děti a rodiče odcházeli z mateřské školy s pocitem uvolnění, s pocitem, že něco zajímavého a nového prožili. MŠ je partnerským doplňkem rodinné výchovy.

Úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou, pediatrem, základní školou, obecním úřadem a  ČŠI.

© 2013 mscm.cz | webdesign Tomáš Rolejček | Administrace