Fotogalerie

zobrazit vice

Aktualita

25
srp

Adaptace nováčků v MŠ

Mateřská škola bývá prvním vstupem dítěte do společnosti, dítě se poprvé setkává s cizími lidmi bez doprovodu rodičů. Adaptace probíhá obvykle ve dvou týdnech. Adaptaci není dobré uspěchat.

1. den pobyt dítěte v MŠ s rodiči se doporučuje na 2-3 hodiny. Postupně dobu pobytu dítěte v MŠ prodlužovat. Pokud je v druhém týdnu stále dítě nejisté a pláče, je dobré okamžik rozloučení neprodlužovat, ani neodkládat. Citlivé přijetí, klidné vystupování, tolerance a vcítění se do situace dítěte, je základem pro získání jeho důvěry a zmírnění jeho obav z nového prostředí.

DOPORUČENÍ PRO RODIČE:

. nechte dítě na určitou dobu v péči známého nebo příbuzného člověka

. zaměřte se na dovednost sebeobsluhy

. oceňte, když se dítěti něco podaří

. vyvarujte se výhružek typu "Počkej až budeš ve školce..."

. vezměte dítěti do MŠ svou oblíbenou hračku

. doporučujeme doprovod sourozence

. snažte se navázat důvěru mezi dítětem a pedagogem, mezi rodičem a pedagogem

. pokud si dítě začne hrát, jakmile mu oschnou slzičky, popřejte dítěti, aby si hezky pohrálo a připojte, na co se můžete společně těšit odpoledne

. pobyt v MŠ omezte na nezbytnou míru, v předškolním věku má být stále

dominujícím výchovným činitelem rodina

© 2013 mscm.cz | webdesign Tomáš Rolejček | Administrace