Fotogalerie

zobrazit vice

Aktualita

24
říj

Šablony II.

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na jedno z /kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových

aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Doba trvání tohoto projektu je 24 měsíců – od 1.10.2018 do 30.9.2020

1. AKTIVITA – ŠKOLNÍ ASISTENT – PERSONÁLNÍ PODPORA

Tato aktivita nám umožňuje vyzkoušet poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. V souladu s požadavky byla vybrána pracovnice pro realizaci aktivity Zuzana Hýlová.

2. AKTIVITA – PROJEKTOVÉ DNY VE ŠKOLE, MIMO ŠKOLU

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Projektové vzdělávání dále charakterizuje:

- důraz na aktivizační metody vzdělávání;

- zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti;

- rozvoj kritického myšlení, kreativních metod výuky;

- důraz na praktickou využitelnost poznatků.

S dětmi se budeme společně účastnit různých vzdělávacích aktivit, exkurzí a projektů. Finanční náklady budou hrazeny z tohoto dotačního titulu. Děti si budou platit pouze dopravu.

Divadla budou hrazeny z třídního fondu.

© 2013 mscm.cz | webdesign Tomáš Rolejček | Administrace