Fotogalerie

zobrazit vice

Projekty

DĚTSTVÍ BEZ ÚRAZŮ

Projekt zelené třídy

  

ZÁMĚR
Bezpečnost našich dětí je velmi důležitá, tímto projektem je chceme seznámit s výše napsanými body. Jde o dopravní výchovu, v teoretické části chceme dětem představit pravidla silničního provozu přiměřeně věku, v praktické části budeme využívat naše dopravní hřiště na školní zahradě. Učení se pravidlům silničního provozu se skládá z upevnění správného chování chodce a cyklisty, z nácviku vyjíždění, jízda u pravého okraje, zastavení, vyhýbání, předjíždění, odbočování, jízda přes křižovatku, apod.
Děti zakončí „výuku“ závěrečným testem a jízdou na kole podle pravidel silničního provozu. Po úspěšném splnění obdrží „Průkaz cyklisty“. 

ČINNOSTI

Chůze po chodníku
Chůze po silnici
Přecházení silnice
Chování v automobilu
Vidět a být viděn
Jízda na kole
Cestování v hromadných dopravních prostředcích
Dopravní značky
Návštěva policisty v MŠ
Výroba vlastních dopravních pomůcek - značky, semafory

 

 Další projekty …

© 2013 mscm.cz | webdesign Tomáš Rolejček | Administrace