Fotogalerie

zobrazit vice

Projekty

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

aneb od slůvka ke správné řeči
projekt zelené třídy

 


Pohádka, to je raneček moudrosti, který nám tu zanechali dávní předkové, abychom si ho vzali na vandr světem a věděli, jak se rozhodovat na rozcestích - kudy jít a kudy se nevydávat. Pohádka věří a dokonce přikazuje, že dobro má být pochváleno a zlo potrestáno.  V tom spočívá její blahodárnost... (autor: Zdeněk Svěrák)


ZÁMĚR
Vést děti k soustředěnému poslechu klasických pohádek, vytvářet pozitivní vztah ke knize, zařazovat vhodná divadelní představení, rozvíjet u dětí hlasitý jazykový projev.
 

ČINNOSTI
Dítě si pomocí pohádky vytváří své vlastní postoje k lidem, věcem, k celému okolí. Proto se v letošním školním roce budeme každý měsíc věnovat jedné klasické pohádce.
Děti budou vypracovávat pracovní listy, pracovat s výtvarným materiálem a pomocí různých technik se učit dějové postoupnosti, apod. 
Děti se budou seznamovat s dramatizací pohádek, poslechem textu a jeho porozuměním, verši a říkankami, které posilují výslovnost a paměť.
Prostřednictvím pohádek podpořit děti ve správném rozvoji řeči.
Návštěva knihovny místní i v okolí.
Práce s didaktickými pomůckami a obrázky pohádek, které budou sloužit k rozvoji jemné motoriky a logickému uvažování.

 Další projekty …

© 2013 mscm.cz | webdesign Tomáš Rolejček | Administrace