Fotogalerie

zobrazit vice

Projekty

TUŽKA

projekt červené třídy


 ZÁMĚR


V projektu tužka se zaměříme na podporu přirozeného rozvoje grafomotorických  dovedností u dětí. Grafomotorický projev dítěte vychází z úrovně jeho hrubé a jemné motoriky. Hrubá motorika zahrnuje pohyblivost končetin a celého těla. Vychází z pohybu velkých kloubů (ramenní, loketní, kyčelní a kolenní kloub) a zdokonaluje se při chůzi, běhu, poskocích, při hrách s míčem. Naproti tomu jemná motorika (jejíž vývoj vychází z hrubé motoriky) je rozvíjena pohyby zápěstí a prstů. Rozvoji jemné motoriky napomáhají každodenní činnosti, sebeobsluha, tvořivé a rukodělné činnosti a manipulační hry, jako jsou např. stavebnice, mozaiky, puzzle.
Cílem je především nácvik a fixace správného úchopu psacího náčiní
Uvolnění ramenního a loketního kloubu až po zápěstí (hrubá motorika) budeme nacvičovat v hrách a při  „Ranním cvičeníčku“.

 

ČINNOSTI


V grafomotorických chvilkách budou využívány více i méně tradiční pomůcky: stojan s papírem, mazací kreslící tabule, pracovní listy, šablony, modelína…. 
Děti si osvojí nové grafomotorické tvary, pomocí říkanek, písniček a rytmických cvičení. 
Jemnou motoriku budeme intenzivně procvičovat hravou formou: navlékání korálků, trhání, nalepování, překládání a mačkání papíru, modelování, šroubování, stavění z kostek, kreslení prstem do písku – mouky, zapínání a rozepínání knoflíků, přesypávání a přebírání drobných předmětů, aj.
Rozdělení grafomotorických prvků dle věku a obtížnosti je k nahlédnutí v šanonu „Grafomotorika“ na třídě.Další projekty …

© 2013 mscm.cz | webdesign Tomáš Rolejček | Administrace