Fotogalerie

zobrazit vice

Projekty

MALÝ ZAHRADNÍK

projekt všech tříd

                                           
ZÁMĚR                          

Pro tento projekt jsme se rozhodli, protože bychom chtěli dětem přiblížit cestu, která vede od semínka až po hotovou rostlinku či plod. Děti jako malí zahradníci si budou moci vyzkoušet pečovat o rostlinky, sít semínka, zalévat a pozorovat, jak probíhá celý proces vegetace.
Cílem je poznat některé charakteristické znaky rostlin a změny, kterými procházejí během svého vegetačního období a také poznat rostliny jako živou součást přírody. Naučit se také spolupracovat a uvědomit si vztahy mezi přírodou, lidmi a prací. Naučit děti některým dovednostem, které se na ochraně, tvorbě a péči o životní prostředí podílejí.


 ČINNOSTI

       Všímat si a pozorovat rostliny na nejrůznějších místech (zahrady, balkony..).
       Popisovat viděné rostliny.
       Mluvit o důležitosti rostlin pro život celé planety.
       Seznámit se s zahradnickým náčiním.
       Vypěstovat ze semen sazeničky klíčením na teplém, vlhkém místě.
       Zapojit děti do zřízení malé zahrádky –  na školní zahradě.
       Zapojit děti do příprav - naplnit zahrádky kamínky, pískem a zeminou.
       Zasadit sazeničky, semena, pravidelně je zalévat, starat se o ně.
       Pozorovat jejich růst, vývoj a přizpůsobivost okolí, klimatickým změnám a zaléváním.
       Zapamatovat si jména rostlin.


V projektu školní zahrady počítáme s koutkem pro enviromentální výchovu.

   Další projekty …

© 2013 mscm.cz | webdesign Tomáš Rolejček | Administrace