Fotogalerie

zobrazit vice

Přijímací řízení

Přijímací řízení do MŠ České Meziříčí

Přijímací řízení probíhá na MŠ na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. v posledním platném znění O předškolním vzdělávání. Dále  pak po dohodě se zřizovatelem MŠ obce České Meziříčí a kritérií přijímacího řízení MŠ České Meziříčí.

Jak přihlásit své dítě

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ MEZIŘÍČÍ

NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR situace vyžaduje:

  1. Organizovat zápisy do mateřských škol bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

  2. Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanovené školským zákonem.

 

Stanovujeme tedy termín od 2.5.2020 do 7.5.2020

 

Žádost o předškolní vzdělávání je možné doručit následujícími způsoby.

  1. Do datové schránky školy: zgnkp7x

  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: cerna.mscm@seznam.cz (nelze poslat prostý email).

  3. Poštou na adresu: Mateřská škola, České Meziříčí, Osvobození 250, 517 71

  4. Osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a vyššímu pohybu osob v prostorách školy (tudíž je nutné si schůzku předem domluvit na telefonním čísle 733642175 - ředitelka MŠ Jana Černá.

 

K „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ je nutné doložit prostou kopií rodného listu dítěte, kopii očkovacího průkazu a prohlášení, že je dítě řádně očkované ( v současné situaci osobně nenavštěvujte praktického lékaře).

 

Tiskopis „ Žádost o přijetí“ a „ Prohlášení o očkování“ naleznete na našich webových stránkách www.mscm.cz v sekci dokumenty.

 

 

Jana Černá – ředitelka MŠ

 

Pokud počet podaných žádostí převýší kapacitu MŠ, bude při přijímacím řízení postupováno podle předem stanovených Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, které naleznete v sekci  Dokumenty .

 

 

 

 

© 2013 mscm.cz | webdesign Tomáš Rolejček | Administrace