Fotogalerie

zobrazit vice

Akce MŠ

~~PLÁNOVANÉ AKCE NA II. POLOLETÍ 2020


21. ledna

Škola hrou na druhou

Kino Dobruška - všechny třídy

9.00

20. února

Zábavné projektové odpoledne pro rodiče a děti

Centrifuga, zdobení triček, vyrábění.

Všechny třídy

14.30 v Červené třídě


28. února

Logopedická pohádka Žirafy Žofky

Všechny třídy

9.00 a 10.00


19. a 26. února

Solná jeskyně v Černilově – Žlutá třída

25. února

Logopedická depistáž p. Mgr. Stratílková – na žádost rodičů

9. – 13. března

Lyžařská školička pro přihlášené děti

11. a 18. března

Solná jeskyně v Černilově – Žlutá třída

24. března

Divadlo Ferda Mravenec – všechny třídy

10.30

7. dubna - Výlet na Velikonoční výstavu na Opočenském zámku

9. dubna

Projektový den „Stavitel věží“ - Malá technická univerzita

Žlutá třída

8.30

17. dubna - Motýli - výukový program

30 dubna - Interhaf - výukový program pro děti, 9.15 hodin


Duben

Konzultační hodiny na třídách- na žádost rodičů

7. května

Zápis dětí do MŠ

14. května

Besídka ke dni matek v kině – všechny třídy

17.00


26. května

Školní výlet – pohádka na Kuks – všechny třídy

Červen

Den dětí – všechny třídy

18.6. 2020

Pasování školáků – Zpívánky i pro rodiče

Žlutá třída

23. června

Schůzka s novými rodiči

15.00

© 2013 mscm.cz | webdesign Tomáš Rolejček | Administrace