Fotogalerie

zobrazit vice

Projekty

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
projekt červené třídy
projekt žluté třídy


ZÁMĚR
Záměrem tohoto celorepublikového projektu, do kterého jsme se zapojili, je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v naší třídě, rozvíjet u dětí předčtenářskou gramotnost a lásku ke knihám. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj emocionálního zdraví, rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Také se zaměříme na propagaci hodnotné literatury. Podporou hlasitého předčítání pomáháme utvářet pouto mezi učitelem a dítětem.
 
 

ČINNOSTI
   
      Každodenně zařazovat čtené příběhy a pohádky.
      Jednou za měsíc pozvat maminku, či návštěvu, která bude číst pohádku ze své oblíbené knížky ( při čtení zajistit dětem příjemný poslech, např. na vlastním doneseném polštářku).
      Knihy číst, prohlížet je, učit se je rozlišovat tématicky.
      Navštívit místní i knihovnu a zavést čtenářský průkaz.
      Návštěva knihoven v okolních městech a vesnicích.
      Návštěvy divadelních představení.
      Pořádat divadelní představení v MŠ hrané dětmi.
      Zajistit besídky k velikonocům, k vánocům, ke Svátku matek.
      Účastnit se akcí města.
 
 

 

 Další projekty …

© 2013 mscm.cz | webdesign Tomáš Rolejček | Administrace